Kongres Woda i Kosmos

Woda i Kosmos to kongres biznesowo-naukowy poświęcony zagadnieniom związanym z wykorzystaniem technologii kosmicznych na potrzeby monitorowania oraz eksploracji i eksploatacji środowiska wodnego Morza Bałtyckiego. W ramach kongresu będą omawiane ważne kwestie dotyczące zagrożeń ekologicznych Morza Bałtyckiego oraz możliwości wykorzystania robotów i dronów podwodnych w działalności związanej ze zrównoważoną i odpowiedzialną eksploatacją zasobów wodnych oraz dna morskiego.

Zanieczyszczenie Bałtyku ściekami przemysłowymi, rolniczymi i komunalnymi – jest to jedno z dwóch kluczowych zagadnień, które ma negatywny wpływ na utratę walorów gospodarczych pod względem rybołówstwa, transportu morskiego, turystyki morskiej i brzegowej przede wszystkim dotykających krajów leżących nad Morzem Bałtyckim.

Środki bojowe i substancje toksyczne na dnie Bałtyku – to drugi temat, który od kilku lat nabiera coraz większego znaczenia. Przyczyną są zatopione na dnie Morza Bałtyckiego po II Wojnie Światowej środki chemiczne bojowe (główne w rejonie Głębii Bornholmskiej – na wschód od Bornholmu, Małego Bełtu oraz południowo-zachodniej części Głębi Gotlandzkiej). Prawdopodobnie jest to ok. 50-60 tys. ton broni chemicznej, w tym blisko 15 tys. ton bojowych środków trujących.