Konkurs Monitoring Środowiska Wodnego

Konkurs przeznaczony jest dla studentów i pracowników uczelni, instytutów badawczo-rozwojowych oraz firm, zajmujących się technikami satelitarnymi oraz informatycznymi w zakresie pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i obrazowania przestrzennego danych satelitarnych, pod kątem zarządzania zasobami wodnymi morskimi, badania i analizy dna morskiego, a także wykrywania i ostrzegania o zagrożeniach ekologicznych.

Główne zadanie polega na tym, aby znaleźć efektywne rozwiązania umożliwiające:

  • monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu środowiska wodnego, pod kątem migracji wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń ściekami przemysłowymi, rolniczymi i komunalnymi, wpływającymi do Bałtyku
  • identyfikację miejsc zgromadzenia na dnie morskim toksycznych odpadów pochodzących z zatopionej broni chemicznej oraz monitorowanie uwalniania się tych środków do środowiska wodnego Morza Bałtyckiego
  • opracowanie lub rozwinięcie systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami ekologicznymi dla obszarów morskich, dostępnego wszelkim służbom państw nadbałtyckich, jednostkom pływającym oraz ludności cywilnej znajdującej się na obszarach nadmorskich.

Firmy, zespoły uczelniane, instytucje, organizacje lub osoby, które przygotowują lub posiadają ciekawe rozwiązania, odpowiadające na założenia projektu Baltic Challenge, jeżeli chcą zaprezentować swoje projekty lub rozwiązania podczas Baltic Summit 2017, proszone są pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza na podany w nim adres e-mail.

Formularz projektu lub rozwiązania