Program

Poniżej przedstawiamy zarys programu.
Szczegółowy program oraz bieżące aktualizacje będą publikowane po 15 marca 2017 r.


poniedziałek 12.06.2017  9:00-17:00  –  Konkursy techniczne

Konkursy rozwiązań technicznych

 • Monitorowanie środowiska wodnego morskiego i śródlądowego – rozwiązania oparte o technologie kosmiczne i satelitarne.
 • Badania i eksploatacja podwodnego kosmosu przy wykorzystaniu robotów i dronów.

Prezentacje i debaty

 • Innowacje oraz możliwości rozwoju sektora usług kosmicznych, m.in. w obszarze danych satelitarnych.
 • Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie robotyki i dronów, z wykorzystaniem sprzężenia z technologiami sektora kosmicznego.

wtorek 13.06.2017  9:00-17:00  –  Kongres Woda i Kosmos

Wystąpienia oficjalne

 • Zaproszeni goście – politycy, eksperci, przedstawiciele świata nauki i biznesu z krajów nadbałtyckich.

Goście specjalni

 • Ambasador ONZ – troska o środowisko naturalne.
 • Wybitna osobistość świata nauki w dziedzinie kosmicznej lub robotycznej.

Prezentacje i debaty

 • Środowisko wodne jako fundament egzystencji człowieka i kluczowy element odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu bałtyckiego.
 • Ścieki przemysłowe, rolnicze i komunalne a problem zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego oraz potrzeby i możliwości oczyszczania środowiska wodnego.
 • Wykorzystanie technologii satelitarnych i przetwarzania danych do monitorowania stanu środowiska wodnego.
 • Zagrożenie ekologiczne na dnie Morza Bałtyckiego – niebezpieczne materiały i chemiczne środki bojowe.
 • Wykorzystanie możliwości technologii robotycznych do usuwania niebezpiecznych materiałów i chemicznych środków bojowych z dna Morza Bałtyckiego.
 • Technologie kosmiczne i ich zastosowanie do eksploracji i eksploatacji środowiska wodnego oraz dna morskiego.

wtorek 13.06.2017  19:00-22:00  –  Gala Baltic Summit 2017

 • Ceremonia wręczenia nagród w konkursach Monitorowanie Środowiska Wodnego i Podwodne Roboty i Drony.
 • Koncert w klimacie morskim.
 • Koktajl

(Wyłącznie dla Gości z indywidualnymi zaproszeniami.)


środa 14.06.2017  9:00-17:00  –  Warsztaty dla uczestników

Prezentacje biznesowe

 • Dotacje na finansowanie przedsiębiorstw i innowacyjnych technologii.
 • Rozwijanie technologii kosmicznych i robotycznych – programy wsparcia.

Warsztaty innowacyjne i biznesowe

 • Startupy sektora kosmicznego i robotycznego – komercjalizacja projektów.
 • Dobre modele biznesowe jako podstawa komercjalizacji innowacyjnych projektów.
 • Wyszukiwanie możliwości finansowania projektów oraz współpraca z inwestorami.
 • Od pomysłu do realizacji – budowanie zespołu oraz kreatywna współpraca.